جلوه

رنگ‌هایی درخشان با مجموعه‌ای از ویژگی‌های دیگر که برای بهبود ظاهر تصاویر طراحی شده و تجربه‌ای راحت را در هنگام مشاهده برای شما ایجاد می‌کند.